• It üçin bir gezek ulanylýan ýokary siňdiriji güjük okuw

  It üçin bir gezek ulanylýan ýokary siňdiriji güjük okuw

  Bir gezek ulanylýan güjük pad, öý eýeleri, esasanam ýaş itleri bolanlar üçin möhüm zat.Bu amatly önüm, öý haýwanlarynyň galyndylaryny dolandyrmak üçin arassaçylyk we amatly çözgüt üpjün etmek üçin döredildi.

 • Güýjük pad - Haýwanlaryňyzyň iň oňat rahatlyk zolagy

  Güýjük pad - Haýwanlaryňyzyň iň oňat rahatlyk zolagy

  33x45cm, 45x60cm, 56x58cm, 60x60cm, 60x75cm we 60x90cm we ş.m. ululyklar bar.

  Gurjak Pad, gysga dostuňyza iň oňaýlylygy we amatlylygy üpjün etmek üçin döredilen innowasiýa we zerur haýwan önümidir.Bu bir gezek ulanylýan it ýassygy, öý haýwanlary ýa-da itleriň aşagy diýlip hem atlandyrylýar, ýörite güjükleriň, uly ýaşly itleriň we olaryň eýeleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredildi.“Puppy Pad” ýokary hilli we oýlanyşykly dizaýny bilen öý haýwanyňyz üçin arassa, arassaçylyk we stressiz gurşawy üpjün edýär we ony her haýwan eýesi üçin aýrylmaz aksessuar edýär.

 • It potty türgenleşigi üçin bir gezek ulanylýan güjük pee pad

  It potty türgenleşigi üçin bir gezek ulanylýan güjük pee pad

  Täze güjük öý hojalygyna şeýle bir uly şatlyk getirýär we ömrüniň ilkinji aýlarynda we ýyllarynda ony terbiýelemäge çeken ähli zähmet, söýgüli, edepli ýoldaş bilen durmuşdan lezzet alýan wagtyňyz netije berýär.

  Güýjük nohut padleri ulanmak üçin amatly we birneme ýönekeý.Itleriň gabyklaryny kaninler üçin ulanmagyň üç esasy usuly bar.Bu wariantlar, täze güjük üçin güjükli küýzäni öwretmek, awtoulag syýahatynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak we hereket kynçylyklary bolan garry itler üçin.